Virtuellsituar quadres

Amb l’Artplaer podeu assajar com queden els nostres quadres a la vostra paret.

Provau l’aspecte dels nostres quadres en una habitació de mostra aquí.

_

SUGGERIMENT 1:

No lleveu aire a les parets. El bon gust es demostra també amb els accents senzills.

SUGGERIMENT 2:

Una combinació de quadres grossos i petits sol tenir més vida que una obra mestra XXL.

Virtuellsituar quadres

Amb l’Artplaer podeu assajar
com queden els nostres quadres a la vostra paret.

Provau l’aspecte dels nostres quadres en una habitació de mostra aquí.

_

SUGGERIMENT 1:

No lleveu aire a les parets. El bon gust es demostra també amb els accents senzills.

 

SUGGERIMENT 2:

Una combinació de quadres grossos i petits sol tenir més vida que una obra mestra XXL.